آرشیو دسته بندی: سوابق عضویت در مجامع حرفه ای

سوابق عضویت در مجامع حرفه‌ای

سوابق عضویت در مجامع حرفه‌ای (عضو شورایعالی فنی)؛ «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران»؛ 1397/12/26 تاکُنون (عضو شورایعالی، هیات مدیره و کمیته حقوقی – داوری)؛ «کانون کارآفرینان توسعه گرا»؛ 1397/07/15 تاکُنون (عضو کمیته حقوقی – داوری)؛ «کانون کارآفرینان توسعه گرا»؛ 1396/07/01 تاکُنون  «پانل تخصصی جنبه‌های حقوقی قراردادهای Joint Venture و سرمایه‌گذاری خارجی»؛ دفتر […]