آرشیو دسته بندی: سوابق عضویت در مجامع حرفه ای

سوابق عضویت در مجامع حرفه‌ای دکتر جواد حداد

سوابق عضویت در مجامع حرفه‌ای دکتر جواد حداد حداد، جواد (عضو شورایعالی فنی)؛ «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران»؛ 1397/12/26 تاکُنون حداد، جواد (عضو شورایعالی، هیات مدیره و کمیته حقوقی – داوری)؛ «کانون کارآفرینان توسعه گرا»؛ 1397/07/15 تاکُنون حداد، جواد (عضو کمیته حقوقی – داوری)؛ «کانون کارآفرینان توسعه گرا»؛ 1396/07/01 تاکُنون حداد، جواد […]